vineri, 28 septembrie 2007

Proiectul FOREST ALP NATURA 2000 RO

Prin semnarea Tratatului de Aderare la Uniunea Europeana, guvernul României este responsabil de implementarea legislatiei europene privind protectia mediul Inconjurator, In special a directivelor CE 92/43/EEC (privind conservarea habitatelor naturale si a speciilor de flora si fauna) si CE 79/409/EEC (privind conservarea speciilor de pasari). Schimbarile socio-economice din România determina cresterea presiunilor asupra habitatelor natural, fiind imperios necesara implementarea de masuri pentru conservarea pe termen lung a acestor valori de importanta europeana.
In acest context, Facultatea de Silvicultura si Exploatari Forestiere din Brasov , Impreuna cu Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale (MAPDR), Regia Nationala a Padurilor - ROMSILVA (RNP - ROMSILVA) si World Wide Fund for Nature - Programul Dunare Carpati (WWF- DCP) au obtinut finantarea Uniunii Europene pentru un proiect LIFE-Nature: "Habitate prioritare alpine, sub-alpine si forestiere In România" (LIFE05NAT/RO/000176) ce se va derula pe perioada 2005 - 2009. Acest proiect, finantat In proportie de 75% de catre Directoratul General de Mediu al Comisiei Europene, vine In sprijinul autoritatilor române In vederea implementarii Directivelor CE mentionate mai sus completând actiunile prevazute In alte proiecte de acelasi gen.

www.lifenatura2000.ro