miercuri, 10 octombrie 2007

!!!S-a lansat prima sesiune de selectie de proiecte in domeniul protectiei naturii!!!

Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Sectorial de Mediu, lanseaza prima sesiune de selectie de proiecte in domeniul protectiei naturii. Proiectele selectionate vor beneficia de asistenta financiara nerambursabila, din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), prin POS Mediu.
Proiectele trebuie sa vizeze elaborarea sau revizuirea planurilor, strategiilor si a schemelor de management ale ariilor protejate, mentinerea si respectiv imbunatatirea situatiei habitatelor si speciilor in ariile naturale protejate, investitii in infrastructura pentru uz public orientata spre protectia si gestionarea mediului in ariile protejate, activitati de consultare, constientizare si informare, activitati de instruire si de crestere a capacitatii institutionale. Data limita de transmitere a proiectelor este 15 decembrie 2007.
Trebuie mentionat faptul ca pentru perioada 2007-2013, 215 milioane Euro, din care grant UE 172 milioane Euro sunt disponibile pentru proiectele din domeniul protectiei naturii.
Finantarea vizeaza in primul rand ariile naturale protejate din cadrul retelei Natura 2000, prin aceasta retea urmarindu-se conservarea speciilor si a habitatelor de interes european. In acest sens, Romania trebuie pregateasca masuri relevante de protectie pentru sit-urile de importanta europeana, ca parte a obligatiilor sale de Stat Membru in Uniunea Europeana. Reteaua Natura 2000 este estimata la aproximativ 15% din teritoriul national.
Administratorii sau custozii ariilor protejate, administratiile publice, ONG-urile, institutele de cercetare, universitatile, muzeele sunt potentiali beneficiari ai acestei axe prioritare de finantare din cadrul POS Mediu.
Sursa: Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile
Fonduri Structurale

luni, 8 octombrie 2007

Natura 2000 – programul de salvare a florei şi faunei din Europa

România este una dintre cele mai importante ţări în cadrul programului Natura 2000, pentru că include cinci regiuni biogeografice diferite. Potenţialele Situri de Importanţă Comunitară acoperă circa 13% din întreg teritoriul ţării noastre...
Reţeaua ecologică Natura 2000 protejează biodiversitatea Europei printr-o dezvoltare durabilă, fără a se aduce prejudicii comunităţii locale. Programul încearcă să împace două nevoi vitale ale oamenilor: nevoia de a câştiga venituri, pentru a-şi asigura existenţa, şi nevoia unui mediu curat şi sănătos. Cu bunăvoinţă le putem avea pe amândouă.

Tot articolul

MINISTRUL ATTILA KORODI A LANSAT SPRE DEZBATERE PROIECTUL PRIVIND DESCENTRALIZAREA IN DOMENIUL PROTECTIEI MEDIULUI

Attila Korodi, ministrul Mediului si Dezvoltarii Durabile, a participat vineri, 5 octombrie, la Paltinis, la reuniunea de lucru cu Agentia Nationala si cu agentiile teritoriale pentru protectia mediului. In cadrul acestei reuniuni, ministrul Mediului a lansat spre dezbaterea institutiilor din subordine proiectul privind descentralizarea procesului decizional in domeniul protectiei mediului. Descentralizarea este unul dintre obiectivele cuprinse in programul de guvernare, iar propunerea prezentata de ministrul Mediului vizeaza transferul agentiilor locale pentru protectia mediului sub autoritatea consiliilor judetene. Masura urmareste cresterea eficientei in activitatea agentiilor de mediu, prin extinderea instrumentelor de autorizare si de implementare a deciziilor de mediu. Transferul de atributii la nivel local va spori importanta mediului pe agenda locala, din moment ce decizia de mediu va deveni o atributie permanenta a unei institutii a consiliului judetean. O autoritate locala care va dispune de expertiza agentiilor de mediu, care va avea atributii, dar si raspunderi depline pe aceste probleme, in fata alegatorilor, va fi mult mai implicata si mai preocupata de efectele pe care deciziile sale le vor avea.
Mai mult