miercuri, 6 februarie 2008

Legislatie Natura 2000

Legislaţie relevantă

OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate
ORDONANŢA DE URGENŢĂ privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
Ordinul de Ministru 776/2007
Ordin privind declararea siturilor de importanţă comunitară ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România
HG 1284/2007 privind ariile de protecţie specială avifaunistică
HOTĂRÂREA 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.

marți, 5 februarie 2008

Viitorul pădurilor României: între lipsă de informare şi ameninţări potenţiale

Braşov, 5.02.2008 - Un studiu dat publicităţii la sfârşitul lunii ianuarie 2008, demonstrează că pădurile de interes european din România, sunt ameninţate de o serie de factori, care influenţează sănătatea şi evoluţia normală a diferitelor specii şi habitate găzduite de aceastea. Studiul „Ameninţări potenţiale”, la care au participat peste 15 specialişti silvici, a fost realizat în cadrul proiectului LIFE05 NAT/RO/000176: „Habitate prioritare alpine, subalpine şi forestiere din România”, şi a identificat 49 de factori de stres ce pot afecta habitatele incluse în acest proiect.

Printre aceştia se numără lipsa unui plan de management specific Natura 2000, lipsa delimitărilor fizice ale ariilor protejate, lipsa unor prevederi speciale în instrucţiunile de gospodărire a pădurilor referitoare la conservarea habitatelor din siturile Natura 2000, împădurirea cu alte tipuri de arbori decât cele specifice pentru habitat sau cu alte provenienţe decât cele locale, etc. Alte aspecte cu impact mediu asupra habitatelor studiate sunt situaţia neclară a proprietăţii şi/sau a administrării; fărâmiţarea proprietăţii; informarea insuficientă a proprietarilor, a administratorilor şi a publicului larg, cu privire la obiectivele şi importanţa Reţelei Natura 2000; proximitatea faţă de aşezările umane; păşunatul şi trecerea animalelor domestice prin habitat; extrageri de masă lemnoasă efectuate necorespunzător; arderea vegetaţiei de pe terenurile din vecinătatea habitatului.

Concluziile studiului subliniază că prin analiza ameninţărilor potenţiale, dar mai ales a celor existente în teren, administratorii siturilor Natura 2000 pot obţine informaţii utile şi necesare în menţinerea statutului favorabil de conservare pentru habitatele şi speciile de interes comunitar. Printr-o estimare a tendinţei de evoluţie a factorilor de stres, se pot lua măsuri ferme de prevenire a efectului lor negativ. O astfel de evaluare însă trebuie făcută numai în teren şi cu consultarea tuturor surselor disponibile (proprietari, administratori de terenuri şi alţi utilizatori).

LIFE05 NAT /RO/000176 : „Habitate prioritare alpine, sub-alpine şi forestiere în România” este un proiect finanţat de Uniunea Europeană, prin fonduri LIFE-Nature, ce stabileşte şi promovează reţeaua de arii Natura 2000, informând populaţia despre legislaţia europeană, ce trebuie implementată şi în România (Directiva Păsări şi Directiva Habitate). Proiectul se va desfăşura până în ianuarie 2009 şi lucrează pe 2 parcuri-model, Parcul Naţional Munţii Rodnei şi Parcul Naţional Ceahlău. Beneficiarul acestui proiect este Universitatea Transilvania Braşov-Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere, ce colaborează la implementarea lui cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Regia Naţională a Pădurilor ROMSILVA şi Fondul Mondial pentru Natură – Programul Dunăre Carpaţi (WWF-DCP).

Natura 2000 este o reţea ecologică europeană de situri, desemnate pe criterii ştiinţifice, organizată pe baza legislaţiei comunitare, respectiv Directiva Păsări şi Directiva Habitate, şi are ca scop stoparea declinului biodiversităţii, prin conservarea pe termen lung a celor mai valoroase şi periclitate specii şi habitate din Europa. Prin măsuri speciale de administrare a acestora se doreşte conservarea speciilor şi habitatelor, dar şi desfăşurarea în paralel a activităţilor umane, cum ar fi agricultura, vânătoarea, exploatarea forestieră, într-un mod compatibil cu măsurile respective.

Notă pentru editori:

  1. Studiul „Ameninţări potenţiale” este disponibil gratuit pe site-ul proiectului http://www.lifenatura2000.ro/index.php?page=publicatii
  2. Pentru informaţii despre activităţile proiectului „Habitate prioritare, alpine, subapline şi forestiere din România“, accesaţi www.lifenatura2000.ro
  3. Pentru fotografii, va rugăm să o contactaţi pe Alina Alexa, Responsabil Comunicare proiect FOREST-ALP NATURA 2000 RO, e-mail: alina.natura2000@gmail.com, tel. 0729 555 776.
  4. Pentru detalii despre WWF Programul Dunăre-Carpaţi România, activităţile şi proiectele derulate, accesaţi www.panda.org/romania.

luni, 4 februarie 2008

Investor Encroaches into NATURA 2000 Area - Environmentalists

Bulgarian environmentalists have raised an alarm over the launch of construction works in the coastal Irakli-Emine, a protected area, included in NATURA 2000 program.

Irakli, located in the northern part of Bulgaria's Black Sea coast, is a protected area facing the threat of being wiped out by urbanization and expanding ventures. The desire to protect one of the few wild beaches in Bulgaria has gathered together hundreds of people from across the country in a grassroots movement, called "Let's save Irakli!"

More...

Environmental Protests against new Ski Areas in Bulgaria

A coalition of environmental groups opposed to the development of new ski facilities in Rila National Park, Bulgaria, claim that 1000 people from social and environmental moments and outdoor clubs joined a march, calling on the Bulgarian Environmental Ministry and parliamentarians to abide to the national and European legislation and stop what the protestors believe is the illegal resort developments in Rila National Park. Dressed as traditional “ghost chasers”, or “kouckeri”, representatives of local culture clubs circled the Bulgarian parliament to chase out the evil spirits. A large banner, saying “Rila Hangs by a Thread” was hung next to the building of the Environmental Ministry.
“We carry headlights to bring light to Bulgarian authorities, who often seem to make deals in the dark. We demand transparency and insist that Rila Buffer is included in Natura 2000″, said Tsvetan Kosturkov, one of the organisers.

More...