sâmbătă, 23 februarie 2008

www.finantare.ro-Despre siturile Natura 2000

In zonele declarate situri, activitatile pot continua, daca sunt realizate intr-un mod durabil si nu afecteaza speciile si habitatele de interes comunitar.

Trebuie mentionat faptul ca proprietarilor de terenuri din siturile Natura 2000 carora li se vor impune anumite restrictii de utilizare a terenurilor li se vor asigura plati compensatorii prin intermediul Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura.

In vederea finantarii activitatilor desfasurate, precum si a compensatiilor pentru restrictiile impuse in siturile de importanta comunitara sunt identificate mai multe surse de finantare, printre care se numara: Fondul Agricol European pentru Dezvoltare Rurala (FEADR), Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (FEDR), Fondurile structurale (Fondul European Social - FES), Fondul European pentru Pescuit (FEP) sau Instrumentul Financiar pentru Mediu (LIFE+). Astfel, constituirea siturilor de importanta comunitara poate oferi comunitatilor locale oportunitatea accesarii de fonduri de la Uniunea Europeana.

Proprietarii sau utilizatorii de terenuri din siturile Natura 2000 vor beneficia de plati compensatorii care sa acopere pierderile economice suferite de acestia, daca le sunt impuse anumite restrictii.

Tot articolul

miercuri, 20 februarie 2008

Constituirea Grupului de Lucru Interministerial Natura 2000

Pe 21 februarie se organizeaza la Bucuresti intalnirea pentru constituirea Grupului de Lucru Interministerial Natura 2000. Organizatori: MMDD, KNNV, WWF DCP, Proiectul LIFE FOREST-ALP NATURA 2000 RO.
Detalii pe www.lifenatura2000.ro