miercuri, 6 februarie 2008

Legislatie Natura 2000

Legislaţie relevantă

OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate
ORDONANŢA DE URGENŢĂ privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
Ordinul de Ministru 776/2007
Ordin privind declararea siturilor de importanţă comunitară ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România
HG 1284/2007 privind ariile de protecţie specială avifaunistică
HOTĂRÂREA 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.

Niciun comentariu: