luni, 31 martie 2008

Constructia de pe Ceahlau

Sentinţa pronunţată de Judecătoria Bicaz în conflictul dintre
Asociaţia Salvamont şi Mitropolia Moldovei şi Bucovinei a fost atacată
cu recurs la Tribunalul Neamţ. La primul termen, de acum două zile, în
faţa instanţei nu s-a prezentat nimeni. Reprezentanţii Mitropoliei
făcuseră o întîmpinare, care exista la dosar, şi ceruseră termen în
vederea angajarii unui apărător. Curioasă a fost marea absenţă a
asociaţilor care au contestat vehement ridicarea construcţiilor din
apropierea platoului Dochia. Raul Papalicef a declarat că Asociaţia
fără scop patrimonial WWF-Programul Dunăre Carpaţi România se ocupă de
proces şi nu Asociaţia Salvamont pe care o reprezintă. Sorina Hanea,
avocata WWF, a declarat că nu a ştiut de începerea procesului: "Nu am
primit citaţie şi exclud posibilitatea ca această comunicare să fi
ajuns la biroul meu şi să se fi pierdut. Voi lua imediat legătura cu
tribunalul să văd ce se întîmplă şi care este motivul pentru care n-a
primit nimeni citaţie, deşi la dosar sînt trei adrese. Îmi place să
cred că nu este o chestiune intenţionată".

Sentinţa, care ar urma să fie desfinţată dacă instanţa va da dreptate
celor două asociaţii, a fost pronunţată de Judecătoria Bicaz, pe 16
octombrie 2007. În esenţă, reclamantele solicitaseră stoparea
lucrărilor de construcţie la obiectivul "Casa de pelerini şi chilii
monahi Panaghia", pe motiv că imobilele respective se ridică într-un
parc naţional, că lucrarea se extinde pe o suprafaţă mai mare decît
deţine Mitropolia, că nu există autorizaţie de construire şi, mai
ales, lucrările afectează mediul natural într-o arie protejată. Nici
la procesul de la Bicaz reprezentanţii asociaţiilor reclamante nu au
venit să-şi susţină cauza, iar instanţa a dispus efectuarea unei
expertize topografice şi, mai mult, a fost şi la o "cercetare locală".
Analizînd actele şi probele din dosar, instanţa a constatat că:
"Pîrîta deţine o autorizaţie de construire emisă de Consiliul Judeţean
Neamţ, iar cenzurarea acestei autorizaţii nu este de competenţa
Judecătoriei Bicaz (nici nu s-a cerut acest lucru). În condiţiile
existenţei unei autorizaţii de construire prezumat valabile şi legale,
instanţa nu poate dispune sistarea lucrărilor, deci acţiunea va fi
respinsă ca neîntemeiată. Singura problemă pe care instanţa a putut să
o verifice a fost dacă toate construcţiile se integrează într-o arie
de 1500 mp. Rezultatul a fost pozitiv, cu precizarea că Mitropolia a
dezafectat construcţiile improvizate (nr vechile chilii) lăsînd liber
terenul care nu face parte din aria de 1500 mp. În deplasarea
efectuată la faţa locului, instanţa a constatat că Mitropolia
manifestă grijă pentru conservarea mediului ambiant şi al florei din
spaţiul respectiv". Bineînţeles, acţiunea asociaţiilor a fost
respinsă, iar acum, alţi judecători vor decide dacă menţin această
decizie.

Raul Papalicef susţine, însă, că hotărîrea primei instanţe a fost
părtinitoare: "Nu prea am înţeles eu ce fel de cercetare la faţa
locului au făcut judecătorii de la Bicaz, la mijlocul lui octombrie,
cînd pe Ceahlău e iarnă. Ce pot eu să spun este că la baza ridicării
acestui hotel, numit "casă de pelerini", a stat o autorizaţie de
reabilitare a chiliilor şi nicidecum una de construire. WWF a cerut
efectuarea unei expertize la faţa locului în 2006, cînd lucrările erau
în toi. De ce nu s-a dus nimeni decît la sfîrşitul anului 2007, cînd
construcţia era aproape gata? De ce administratorul parcului a fost
medaliat de fostul mitropolit Daniel, pentru contribuţia adusă la
ridicarea sfîntului lăcaş? Despre care sfînt lăcaş discutăm? Că acolo
nu s-a construit nici o biserică, ci un hotel. Ne place să credem că
există grijă pentru mediu, dar tot aşezămîntul nu are un sistem de
reciclare a deşeurilor. Toate gunoaiele vieţuitorilor şi ale celor
care sînt cazaţi la "casa de pelerini" sînt aruncate pe jgheab şi
ajung pînă în potecă. Şi or fi ele "reziduuri sfinte", dar put al
dracului. Chiar dacă instanţa de la Piatra Neamţ ne-ar da dreptate,
nimeni nu va dărîma niciodată construcţiile de pe Ceahlău, aşa că la
ce bun să ne mai pierdem timpul cu expertize?".
A.D. ; C.M.
29.03.2008

Niciun comentariu: