miercuri, 19 martie 2008

Păşuni cu arbori – în folosul naturii şi a comunităţilor locale.

Societatea Carpatină Ardeleană – Satu Mare anunţă începerea implementării proiectului Păşuni cu arbori – în folosul naturii şi a comunităţilor locale.

Proiectul finanţat de Fundaţia pentru Parteneriat, Apemin Tuşnad SA şi AboMix SA va fi realizată cu parteneriatul a două autorităţi publice locale (Turulung, Agriş) şi cu implicarea factorilor interesate din cadrul a două comunităţi locale. Valoarea totală a proiectului este de 29.780 RON.

Păşunile din cuprinsul rezervaţiei naturale Râul Tur ocupa o suprafaţă de 2028.94 ha (33% din suprafaţa totală a rezervaţiei) fiind una dintre cele mai importante tipuri de habitate de interes conservativ din aria protejată.

Păstoritul extensiv pe aşa numitele „păşuni cu arbori” era tradiţională în Câmpia Someşului. Aceşti arbori de pe păşuni aveau funcţii foarte importante, atât pentru comunitate (umbră pentru animale, menţinerea umidităţii solului), cât şi pentru natură (habitat pentru insecte, păsări, lilieci). Aceste păşuni cu arbori s-au păstrat în mare parte până la mijlocul secolului al XX-lea, când în deceniile de regim comunist au fost defrişate şi s-a trecut la ameliorarea păşunilor (desecare, arare, supraînsămânţare) şi s-au mai păstrat doar în câteva locuri pe Câmpia Someşului (Păşunea Rókás – Ungaria, Păşunea Tufoasa – Livada). Vara deosebit de secetoasă a anului 2007 a adus din nou în centrul atenţiei păşunile cu arbori, fiind întâlnite multe cazuri de insolaţie la animalele (mai ales vitele) din unele zone ale judeţului Satu Mare, între care şi păşuni din rezervaţia naturală Râul Tur. Cea mai afectată de secetă a fost zona la sud de Tur, aparţinând comunelor Turulung şi Agriş, păşuni aflate departe de orice zonă împădurită.

Activităţile proiectului vor consta în acţiuni de conştientizare a comunităţilor locale privind importanţa existenţei de arbori pe păşuni, acţiuni de plantări de puieţi pe o suprafaţă de cca. 125 ha cu implicarea activă a membrilor comunităţilor locale, care să ducă la creşterea calităţii păşunilor atât din punctul de vedere al crescătorilor de animale, cât şi din punctul de vedere al conservării biodiversităţii.

Aria de desfăşurare a proiectului în judeţul Satu Mare, rezervaţia naturală Râul Tur, comunele Agriş şi Turulung în faza pilot a programului, urmând ca proiectul să fie extins în anii următori pe păşunile tuturor comunelor din rezervaţia Râul Tur.

În cadrul proiectului vor fi realizate prezentări multimedia în şcolile generale din comunele ţintă în vederea conştientizării generaţiilor viitoare în privinţa importanţei păşunilor cu arbori.

Vor fi organizate întâlniri cu proprietari / deţinători de păşuni, proprietari de animale şi structuri asociative ale acestora, în vederea implicării lor în plantarea de arbori pe păşunile din comunele lor. În comunităţile implicate vor fi distribuite materiale informative privind importanţa economică şi ecologică a arborilor de pe păşuni.

Cu implicarea membrilor comunităţilor locale şi a unei firme de specialitate vor fi plantate arbori din specii autohtone pe păşunile comunelor ţintă.

Coordonator proiect: Sike Tamás

Societatea Carpatină Ardeleană - Satu Mare

Web: www.eke.ro , www.tur-info.ro

E-mail: eke@xnet.ro

Tel. / Fax: 0261-711050


Niciun comentariu: