vineri, 26 octombrie 2007

Declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică-aprobata de Guvern

Desemnarea siturilor Natura 2000 reprezintă unul dintre cele mai importante instrumente la nivelul Uniunii Europene de stopare a pierderii biodiversităţii. Prin desemnarea ariilor speciale de protecţie avifaunistică se vor lua măsurile necesare pentru conservarea, menţinerea sau restabilirea populaţiilor de păsări de interes comunitar, precum şi a habitatelor acestora.În acest fel, România ia măsurile necesare pentru a evita deteriorarea habitatelor naturale şi perturbarea speciilor sălbatice de interes comunitar în ariile propuse ca viitoare situri Natura 2000, în conformitate cu prevederile Directivei Consiliului Europei 79/409 EEC privind conservarea păsărilor salbatice şi a Directivei Consiliului Europei 92/43 EEC referitoare la conservarea habitatelor naturale şi a florei şi faunei sălbatice.
Guvernul României îşi îndeplineşte astfel obligaţiile asumate ce derivă din punerea în aplicare a prevederilor celor două directive şi are obligaţia să facă demersurile necesare în vederea constituirii Reţelei de situri de interes european Natura 2000.Importanţa acestei Hotărâri de Guvern pentru conservarea biodiversităţii este dată şi de faptul că, prin noul act normativ, suprafaţa siturilor Natura 2000 ajunge aproape să se dubleze, ajungând la circa 16% din suprafaţa terestră a României, din care 10% sunt arii de protecţie avifaunistică.Desemnarea acestor situri nu va perturba activităţile economice din zonă, dacă acestea sunt realizate într-un mod durabil şi nu afectează speciile şi habitatele. În acelaşi timp, vor apărea noi oportunităţi pentru activităţi cu profil ecologic şi posibilitatea unei diversificări a activităţilor economice şi a investiţiilor.
Turismul şi vânzarea de produse locale se vor dezvolta mai bine, va creşte vânzarea produselor naturale prin etichetarea lor şi se pot crea mărci locale de produse ecologice apreciate pe piaţa Uniunii Europene, dar şi pe piaţa internă.În termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a hotărârii, ariile de protecţie specială avifaunistică vor fi delimitate de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi aprobate prin ordin comun al conducătorului autorităţii centrale pentru protecţia mediului şi al conducătorului autorităţii publice centrale pentru agricultură şi silvicultură.

Guvernul Romaniei - Biroul de presa - 24.10.2007

Niciun comentariu: