vineri, 30 ianuarie 2009

Modificari importante privind Natura 2000

Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 164/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului a abrogat prevederea din art. 52 alin. (4), conform careia „Pentru orice proiect finantat din fonduri comunitare este necesara obtinerea avizului Natura 2000”.
Declaratia autoritatii responsabile cu monitorizarea siturilor Natura 2000 se va solicita in cazul proiectelor majore, asa cum sunt acestea definite prin Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006, respectiv pentru proiectele din alte sectoare decat protectia mediului, al caror cost total depaseste 50.000.000 euro, precum si in cazul proiectelor propuse a fi implementate in arii naturale protejate de interes comunitar.
In conformitate cu prevederile OUG nr. 164/2008, „orice plan ori proiect care nu are o legatura directa cu sau nu este necesar pentru managementul ariei naturale protejate de interes comunitar, dar care ar putea afecta in mod semnificativ aria, in mod individual ori in combinatie cu alte planuri sau proiecte, este supus unei evaluari adecvate a efectelor potentiale asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, tinandu-se cont de obiectivele de conservare a acesteia, potrivit legislatiei specifice in domeniu. Procedura de evaluare adecvata se finalizeaza cu emiterea avizului Natura 2000 sau a deciziei de respingere a proiectului ori planului, dupa caz.”


Sursa.

Niciun comentariu: