marți, 19 ianuarie 2010

Lansare procedura de preluare a administrarii si custodiei ariilor naturale protejate

Ministerul Mediului si Padurilor anunta deschiderea sesiunii de depunere a dosarelor pentru preluarea în custodie, respectiv administrare a ariilor naturale protejate de interes national si comunitar. Dosarele vor fi întocmite în conformitate cu prevederile OM nr. 1533/2008 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrarii ariilor naturale protejate care necesita constituirea de structuri de administrare si a Metodologiei de atribuire a custodiei ariilor naturale protejate care nu necesita constituirea de structuri de administrare.
Etapele procedurii de atribuire în administrare/custodie sunt urmatoarele:

1. afisarea la sediul autoritãtii responsabile si pe pagina proprie de internet a listei ariilor naturale protejate care fac obiectul prezentei metodologii si stabilirea termenului-limitã de depunere a dosarului de candidaturã;
2. depunerea dosarului de candidaturã la sediul autoritãtii responsabile si evaluarea acestuia;
3. întocmirea raportului de evaluare de cãtre Comisia de evaluare;
4. aprobarea raportului de evaluare de cãtre conducãtorul autoritãtii responsabile;
5. semnarea contractului de administrare/custodie.

Dosarele se depun pâna la data de 29.01.2010, la sediul Ministerului Mediului si Padurilor, pe adresa: Directia Generala Protectia Naturii si Managementul Ariilor Naturale Protejate, Bld. Libertatii, Nr. 12, Sectorul 5, Bucuresti.
Dosarele pentru custodie vor fi analizate în cadrul comisiilor regionale, constituite conform prevederilor legale. Dosarele care au fost transmise Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate pâna la momentul desfiintarii acesteia vor fi preluate automat si analizate în comisiile de încredintare în custodie.
Lista siturilor Natura 2000 care necesita înfiintarea de structuri de administrare si lista siturilor Natura 2000 care vor fi preluate în custodie sunt publicate mai jos. Siturile au fost selectate pe baza criteriilor stabilite de comun acord între reprezentantii MMP si reprezentantii Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, ai Regiei Nationale a Padurilor si ai organizatiilor neguvernamentale.

* Lista siturilor Natura 2000 care necesita structuri de administrare
* Lista siturilor de importanta comunitara si a ariilor de protectie speciala avifaunistica pentru care se va face încredintarea în custodie


Sursa.

Niciun comentariu: