luni, 2 februarie 2009

Anunţ privind solicitarea de proiecte - POS Mediu

Axa Prioritară 4 - „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii”

Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile (MMDD), în calitate de Autoritate de Management pentru POS Mediu, lansează cea de-a doua sesiune de selecţie de proiecte în domeniul protecţiei naturii, în vederea acordării de asistenţă financiară nerambursabilă în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Mediu” (POS Mediu).

Proiectele trebuie elaborate în concordanţă cu obiectivele şi strategia de finanţare aferente Axei Prioritare 4 – „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii” a POS Mediu.
Propunerile de proiecte pot include următoarele categorii de activităţi eligibile: elaborare/revizuire a planurilor, strategiilor şi a schemelor de management al ariilor naturale protejate şi alte activităţi conexe (activităţi preliminare măsurilor concrete de investiţii sau conservare), investiţii în infrastructură pentru uz public orientată spre protecţia şi gestionarea mediului în ariile protejate, activităţi privind menţinerea şi îmbunătăţirea stării de conservare favorabilă a habitatelor în ariile naturale protejate, activităţi privind menţinerea şi îmbunătăţirea stării de conservare favorabilă a speciilor, activităţi de consultare, conştientizare şi informare, activităţi de instruire şi creşterea capacităţii instituţionale de gestionare a reţelei de arii naturale protejate.

Data limită de transmitere a proiectelor este 30 aprilie 2009.

Mai multe informatii aici

Niciun comentariu: